PROGRAM:

L-V. 08:00 – 17:00
S. 09:00 – 12:00
D. Inchis

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

STIMATE CLIENT,

 Incepand cu 25.05.2018 se aplica prevederile Regulamentului nr.2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). De aceea, va facem cunoscute urmatoarele:

S.C. PROFILO-METAL PRODCOM S.R.L. in calitate de furnizor, prelucreaza datele d-voastra cu caracter personal in conformitate cu legislatia aplicabila in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza consintamantul dumneavoastra si/sau temeiul legal care reglementeaza derularea activitatii.

Protecția datelor cu caracter personal

 Prezenta secțiune va explica în ce condiții vor fi utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când încheiați tranzacții comerciale cu societatea noastră și unde vă puteți exercita drepturile de acces la date, corectarea acestora, ștergere, de opoziție la prelucrare, de portabilitate a datelor și de restricționare a prelucrării.

 Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați  dumneavoastră și pentru care vă dați consimțământul la prelucrare. Nu vom prelua date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din alte surse, altele decât cele prevăzute în această secțiune. De asemenea, nu vom transfera la terți datele dumneavoastră cu caracter personal, decât strict în situațiile prevăzute de prezenta politică privind protecția datelor și de obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale ce ne revin pentru desfășurarea activității curente, de asemenea informațiile ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale respective pentru, încheierea, derularea, modificarea, completarea sau încetarea contractului încheiat cu dumneavoastră. Furnizarea unor date incorecte sau incomplete ne poate pune în imposibilitatea de a ne respecta obligațiile legale și/sau contractuale cu consecința imediată a imposibilității executării contractului în termenii și condițiile convenite.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

 Prelucram datele cu caracter personal pentru a fi in masura sa va oferim produse si servicii personalizate, pentru informari in scop de marketing si publicitate – exemplu: informari periodice legate de produsele noastre, oferta si noutati, pentru a finaliza activitatea comerciala (calcul, oferta, livrare etc.)

 Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopuri legitime respectiv în vederea  încheierii, desfășurării, executării, modificării, completării, încetării, contractelor cu caracter comercial dintre subscrisa și persoana dumneavoastră. Vom utiliza datele pe care ni le puneți la dispoziție strict pentru scopurile descrise anterior.

 Vom procesa (dacă este cazul) datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă răspunde la solicitări și în principal pentru a ne executa obligațiile contractuale asumate.

 Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pentru executarea contractelor încheiate cu noi, pentru nevoia de a respecta o obligație legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pentru consimțământul dumneavoastra daca v-ati manifestat opțiunea in acest sens.

Categorii de informații pe care le colectăm

 Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră fie în mod direct fie prin intermediul societăților cu care subscrisa colaborează. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: Nume, prenume, domiciliu, datele actului de identitate, CNP, datele permisului de conducere, număr de telefon, email.

 Datele sunt colectate atunci când deveniți clienții noști. Datele vor fi stocate cel puțin pe perioada prevăzută de lege pentru păstrarea/arhivarea contractelor pentru încheierea și desfășurarea cărora sunt colectate precum și a înscrisurilor aferente.

Servicii de la părți terțe

 În desfășurarea activității noastre curente colaborăm cu societăți existând posibilitatea de a obține de la acestea datele dumneavoastră personale care vor fi folosite doar în scopul susmenționat.

Cum vă protejăm informația?

 Luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dvs. sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor. Datele dvs. cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru.

Drepturile conferite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

  • Dreptul la informare– puteti solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;

Dreptul la rectificare– puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

 

  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obține ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevăzute de lege
  • Dreptul la restricționarea prelucrării– puteti solicita restricționarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la portabilitatea datelor– puteti primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
  • Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimțământul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila

  Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: profilo.metal@yahoo.com

  Pentru mai multe detalii, va rugam sa sa solicitati clarificari la adresa de e-mail profilo.metal@yahoo.com, la numerele de telefon 0745.30.30.00, 021.440.12.29, sau la adresa B-dul Timisoara nr. 34, Bucuresti, sector 6.

 Administrator: Eugen Nicutica